Tanatopraksja

Misją Zakładu Pogrzebowego RÓŻA w Gdańsku jest nie tylko świadczenie usług pogrzebowych najwyższej jakości, ale także czynienie tego zawsze w atmosferze szacunku względem Zmarłego i jego Rodziny. Ten szacunek charakteryzuje nie tylko eksportację z miejsca zgonu, godne miejsce przechowywania ciała, ale i jego przygotowanie do pogrzebu. W celu uzyskania więcej informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jako jeden z nielicznych zakładów pogrzebowych w Trójmieście i Gdańsku oferujemy zabieg balsamacji (tanatopraksja), który pozwala zahamować rozkład ciała Zmarłego. Dzięki skomplikowanym procedurom stosowanym w tym procesie, ciało Zmarłego może być wystawione na widok publiczny w temperaturze pokojowej (w otwartej trumnie) lub też transportowane na dużych dystansach (podczas transportu Zmarłych krajowego i międzynarodowego). Balsamacja stosowana jest też – często wraz z rekonstrukcją pośmiertną – w przypadku Zmarłych, którzy zginęli w wypadku lub odeszli w wyniku szczególnie wyniszczających chorób.

Dzięki balsamacji, którą w Zakładzie Pogrzebowym RÓŻA w Gdańsku, możliwe jest przywrócenie ciału Zmarłego naturalnego wyglądu i likwidacja objawów choroby oraz oznak śmierci. Niezależnie od względów i powodów dla których wykonuje się balsamację (a są to głównie względy estetyczne, higieniczne, praktyczne, psychologiczne, prawne, religijne, sanitarne) – każdy zabieg tanatokosmetyki czy też balsamacji wykonujemy z ogromnym szacunkiem.