Poradnik

Do pierwszych działań, które należy podjąć bezpośrednio po śmierci Bliskiej Osoby, należą:

W przypadku zgonu w domu:

Niezbędne jest wezwanie lekarza. Zazwyczaj jest to lekarz, opiekujący się daną osobą w ostatnim czasie przed zgonem. W godzinach późnowieczornych, nocnych oraz poza godzinami urzędowania przychodni lekarskiej – jest to lekarz pogotowia ratunkowego. Stwierdza on zgon i sporządza kartę zgonu. Dokument ten jest podstawą do otrzymania w Urzędzie Stanu Cywilnego aktu zgonu.
Po otrzymaniu od lekarza karty zgonu należy wezwać zakład pogrzebowy, aby przewiózł ciało osoby zmarłej do chłodni. Należy pamiętać, że wybór zakładu, który dokonuje przewozu osoby zmarłej nie oznacza, że ten sam zakład MUSI zorganizować uroczystości pogrzebowe. W tym celu mogą Państwo wybrać DOWOLNY zakład pogrzebowy.

W przypadku zgonu w szpitalu:

Kartę zgonu wystawia lekarz opiekujący się daną osobą w trakcie jej pobytu w placówce leczniczej. Podobnie jak w przypadku zgonu w domu – z kartą zgonu osoby organizujące pogrzeb udają się do Urzędu Stanu Cywilnego po akt zgonu, a w dalszej kolejności do wybranego przez siebie zakładu pogrzebowego.
Warto zwrócić uwagę, by np. jeszcze na terenie szpitala nie ulec presji ew. namowom osób nam nieznanych na skorzystanie z usług danego zakładu pogrzebowego. Takie nagabywanie jest nie tylko nieetyczne, ale także sprzeczne z prawem – zaś koszty usług zakładu pogrzebowego polecanego w tego rodzaju pseudo-reklamie są zazwyczaj o wiele wyższe.

W przypadku zgonu w wyniku wypadku, przestępstwa oraz innych zdarzeń losowych:

Ciało osoby zmarłej w takich okolicznościach zostaje najczęściej przewiezione najpierw do zakładu medycyny sądowej, w celu ustalenia przyczyny śmierci. Koszty takiego przewozu biorą na siebie odpowiednie organy powiatowe. Dopiero po oględzinach i/lub po sekcji zwłok lekarz medycyny sądowej wystawia kartę zgonu, zaś prokurator wystawia dokument udzielenia zezwolenia na pochówek.
Dopiero po otrzymaniu tych dokumentów można udać się do USC, a następnie ustalić z wybranym przez siebie zakładem pogrzebowym szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych.