Pogrzeb wojskowy

Zakład pogrzebowy Róża z Gdańska organizuje także pogrzeby wojskowe tj. pogrzeby z ceremoniałem wojskowym. Posiadamy niezbędne doświadczenie wymagane do sprawnej współpracy z żołnierzami biorącymi udział w asyście.

Ceremonie te odznaczają się wyjątkowym charakterem i należą do najpiękniejszych pogrzebów. Dedykowane są osobom zasłużonym dla kraju, żołnierzom, weteranom, kombatantom, oraz osobom odznaczonym Orderem Wojennym Virtuti Militari lub Orderem Krzyża Wojskowego.

W trakcie takiego pogrzebu mogą pojawić się takie elementy jak salwa honorowa, uroczysta przemowa, kondukt, prezentacja orderów lub warta. W niektórych przypadkach uczestniczy w pogrzebie pododdział prezentujący sztandar wybranej jednostki lub poczet chorągwiany. Zdarza się, że na pogrzebie występuje również orkiestra wojskowa.

Pogrzeby wojskowe Róża Gdańsk

Pogrzeb z wojskową asystą honorową

Uroczystość pożegnalna z ceremoniałem wojskowym to bardzo godna forma uhonorowania zasłużonej dla kraju osoby zmarłej. Ceremonia zyskuje dzięki asyście żołnierzy bardzo podniosłego charakteru i często towarzyszą jej lokalne media.
O udziale wojskowej asysty – w przypadku Gdańska równie często asysty żołnierzy Marynarki Wojennej – decyduje dowódca lokalnego garnizonu tożsamego z miejscem odbywającego się pogrzebu.

Dowódca przed wydaniem zgody musi zasięgnąć informacji w Instytucie Pamięci Narodowej i Wojskowym Biurze Historycznym oraz w Urządzenie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W praktyce wszystkie formalności i uzyskanie decyzji na tego rodzaju pogrzeb zajmują do kilku dni. W przypadku pogrzebów osób uznanych za szczególnie zasłużone dla Państwa o asyście wojskowej na pogrzebie decyduje Minister Obrony Narodowej.

Zakład pogrzebowy Róża organizuje pogrzeby wojskowe oraz oferuje pomoc informując o koniecznych formalnościach niezbędnych do zorganizowania takiego pogrzebu. W firmie pogrzebowej Róża zadbamy o odpowiednią obsługę uroczystości pogrzebowej z ceremoniałem wojskowym, aby odbyła się ona w sposób należyty i godny.