Pogrzeby dzieci utraconych

Pogrzeb jest zawsze ciężkim momentem w życiu każdego człowieka. Jeszcze trudniej jest, kiedy to rodzice muszą pożegnać się ze swoim dzieckiem. Poronienia, martwe urodzenia oraz pogrzeby starszych dzieci to niestety smutna rzeczywistość, z którą muszą mierzyć się rodziny na całym świecie.

Pochówek dzieci nienarodzonych

Polskie prawo zezwala na pogrzeb każdego dziecka, niezależnie od tego, w którym tygodniu ciąży doszło do poronienia. Procedura ta różni się jednak od tego, czy płeć może już być ustalona, czy nie.

Gdy płeć dziecka jest niemożliwa do ustalenia, rodzice mają dwa rozwiązania. Mogą zorganizować pogrzeb na własny koszt lub zlecić badania genetyczne. Na ich podstawie ustalona zostanie płeć, a następnie w USC zostanie wydany akt zgonu. Rodzice będą mogli otrzymać zasiłek pogrzebowy. W przypadku nieustalenia płci, wszystkie koszty muszą pokryć osoby organizujące pogrzeb. Jeśli jednak płeć dziecka jest możliwa do ustalenia, lekarz może wystawić kartę zgonu, z którą następnie rodzin lub osoba do tego zobligowana uda się do USC celem wyrobienia aktu zgonu.

pogrzeb dziecka utraconego

Pogrzeb dzieci i dzieci martwo urodzonych

W wyniku przewlekłych chorób i nieszczęśliwych wypadków wielu rodziców w Polsce musi pożegnać swoje ukochane dziecko. O ile organizacja pogrzebu dziecka nie różni się pod względem formalnym od pogrzebu osoby dorosłej, to pochówek ten jest o wiele bardziej obciążający rodziny.

Zakład pogrzebowy Róża Gdańsk pomaga na każdym etapie organizacji pogrzebu dziecka. Personel przejmuje na siebie wszystkich formalnościach oraz oferuje szeroki wybór akcesoriów funeralnych. Niezależnie od tego, czy rodzina zdecyduje się na pogrzeb bez przeprowadzonych badań genetycznych lub po personel zakładu Róża pomoże przejść przez wszystkie zawiłości biurokratyczne.